Network for Evaluation of One Health

Preliminarni program strokovnega posvetovanja Eno zdravje 2018

Organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ in Veterinarska fakulteta

Kraj: NIJZ Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana; Velika predavalnica

Datum: 7. november 2018

Čas Vsebina
8.00 – 8.30 Registracija
8.30 – 9.00 Uvodni nagovor (Andrej Kirbiš, Maja Sočan)
9.00 – 10.15 Varna hrana, Odpornost proti protimikrobnim zdravilom (Ingrid Berce, Tina Pirš)
9.00 – 9.15  

Histaminska (skombroidna) zastrupitev (Tatjana Frelih, Zlatka Bajc)

9.15 – 9.30  

Listerioza – okužbe pri živalih in ljudeh (Marija Trkov, Majda Biasizzo)

9.30 – 9.45 Nacionalna strategija smotrne rabe protimikrobnih zdravil in obvladovanja odpornosti mikrobov proti protimikrobnim zdravilom v humani in veterinarski medicini (Helena Ribič, Irena Zdovc)
9.45 – 10.15 Razprava
10.15 – 10.45 Odmor
10.45 – 12.00 Parazitologija in mikologija (Miha Skvarč, Tadeja Matos)
10.45 – 11.00 Ehinokokoza pri živalih in ljudeh v Sloveniji (Barbara Šoba, Aleksandra Vergles Rataj)

 

11.00 – 11.15 Nozokomialni   dermatitis z Dermanyssus gallinae v Splošni bolnišnici Jesenice (Irena Grmek-Košnik, Aleksandra Vergles Rataj)
11.15 – 11.30  

Okužbe s Cryptococcus neoformans (Mitja Gombač, Rok Tomazin, Tadeja Matos)

11.30 – 12.00 Razprava
12.00 – 12.30 Odmor
12.30 – 14.00 Bakteriologija in virologija (Irena Zdovc)
12.30 – 13.00 Botulizem, prikaz primera in algoritem obravnave (Katarina Šest, Nejc Šoštarič, Eva Grilc)

 

13.00 – 13.30 Kemoprofilaksa po izpostavljenosti zoonozam na delovnem mestu

(Eva Grilc, Lidija Lepen, Brane Krt, Brigita Slavec, Maja Sočan)

13.30 – 14.00 Razprava in zaključek srečanja